ช่องทางการชำระเงิน

วิธีการชำระเงิน

หลังท่านลูกค้าได้รับอีเมลยืนยันการสั่งซื้อจากทางเว็บ ท่านสามารถชำระเงินค่าสินค้าได้ภายใน 7 วันหลังได้รับอีเมล

ช่องทางการโอนเงิน

ธนาคารกรุงเทพ 907-0-17797-8
ชื่อบัญชี นาย กรภัทร์ ทีฆมงคล

ธนาคารกสิการไทย 904-2-24844-1
ชื่อบัญชี นาย กรภัทร์ ทีฆมงคล

ธนาคารกรุงไทย 185-0-44155-3
ชื่อบัญชี นาย กรภัทร์ ทีฆมงคล